Facebook
 

Híreink

A bankok diktálnak: kényszerhelyzetben a lakáshitel-igénylők harmada

2010-07-16
építőanyag A lakáshitel-igényléshez a szükséges dokumentumok, igazolások bemutatásán túlmenően a pénzintézetek - részint fedezetként, más megközelítésben pedig keresztértékesítési gyakorlatukat követve - előírhatják az ügyfélnek egyéb pénzügyi szolgáltatások igénybevételét ahhoz, hogy a hitelfolyósítás megtörténjen. Ezeket a feltételeket az ügyfelek természetesen elfogadják, hiszen a bankok többsége alkalmazza ezt a megoldást, nem jelent tehát kiutat máshová fordulni. Figyelemreméltó azonban, mely paraméterek váltanak ki nagyobb érzelmi ellenállást az ügyfelekben - állapította meg a BellResearch kutató- és tanácsadócég ingatlanfinanszírozásról és lakossági hitelpreferenciákról készített legújabb felmérésében, melyben partnere az Otthon Centrum és az Ingatlan.net volt. A kutatás - az egy-két éven belül ingatlanvásárlást vagy átalakítást tervező, 18-64 éves internethasználókra fókuszálva - rávilágított arra, hogy a pénzintézetek által támasztott feltételek elfogadása inkább a kényszert jelenti, semmint a racionális pénzügyi gondolkodást. A potenciális hitelfelvevők körében a legnagyobb elfogadottságot a lakásbiztosítás tudhatja magáénak, azonban ezt is csak kevesebb mint a válaszadók fele (43%) jelölte meg. A megkérdezettek 38%-a tolerálja azt, hogy lakossági folyószámláját is \"át kell vinnie\" a hitelező bankhoz, és csak minden ötödik jövendőbeli ügyfél vélte úgy, hogy életbiztosítást vagy éppen csoportos beszedési megbízási szerződést is kötne bankjával. Drámainak tűnik azonban, hogy tízből hárman minden feltételt elfogadnának a hitelhez jutásért - mutat rá Harsányi Gábor, a BellResearch új üzletágak igazgatóhelyettese. Megdöbbentő összefüggéseket látunk, ha megnézzük, kik is valójában azok, akik \"bármit aláírnak, ha megkaphatják a lakáshitelt\". Legszembetűnőbb tényezőként az iskolai végzettség magyarázza a kényszerhelyzetben levők hozzáállását: minél kevésbé kvalifikált egy reménybeli lakáshiteles, annál inkább hajlandó arra, hogy a bank által meghatározott összes előfeltételt elfogadja. A lakóhely szerint vizsgálódva is azok tolerálnak többet, akik a hitelezés szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben vannak, nevezetesen a községekben élők. A kutatók az ingatlan értékének vonatkozásában is elemezték a válaszokat, az eredményekből az tűnik ki, hogy a legalacsonyabb árfekvésű ingatlanokban gondolkozók vállalnák a legtöbbet a hitelhez jutásért. Az időtáv tekintetében szintén jelentősek a különbségek. Akik csak később, egy-két éves távlatban terveznek hitelfelvételt, mindössze a negyede vállalna többet; azoknak viszont, akik már megvalósították volna terveiket, de ezektől különböző okok miatt el kellett állniuk, 38%-a nyilatkozta, hogy minden előfeltételt elfogadna a hitelért. Összességében tehát a lakáshitel-felvétel területén is visszaköszön a mondás: \"szegény embert az ág is húzza\" - az vállal többletet, aki nincs alkupozícióban. forrás: tozsdeforum.hu

2020-tól csak alacsony energiafelhasználású épületek épülhetnek

2010-06-29
építőanyag Azt EU éghajlatvédelmi csomagjának egyik célkitűzése az energiafelhasználás 20 százalékos csökkentése 2020-ig. Az unió energiafelhasználásának jelenleg mintegy 40 százalékáért pedig az épületek felelősek. Az új energiahatékonysági jogszabály értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 2020 után épült épületek energiafelhasználása minimális legyen. Az új középületekre már két évvel korábban vonatkoznának a szigorú energiahatékonysági előírások. Az unió anyagi támogatást is nyújt az új előírások teljesítéséhez. A jogszabály ösztönözné a meglévő épületek korszerűsítését, az energiapazarló berendezések lecserélését, az \"okos\" fogyasztásmérők felszerelését is, továbbá előírná, hogy rendszeresen ellenőrizzék a fűtésre, illetve hűtésre használt berendezéseket. forrás: euractiv.hu

A lakásfelújításoké a jövő - Nincs választásunk?

2010-06-23
építőanyag Kormányzati körökből már viszonylag régóta hallani olyan híreket, hogy Magyarország talpra állítása és a munkanélküliség kezelése részben az energiaigényeket csökkentő építőipari beruházásokon, főként épületfelújítások révén valósulhat meg. A cél csakugyan üdvözlendő, hiszen hazánk épületeinek fajlagos energiaigénye jóval magasabb, mint a nyugat-európai átlagok, miközben a rezsiszámlák - részint emiatt is - jóval nagyobb részét teszik ki a háztartások kiadásainak. Az Európai Unió már lassan tíz éve foglalkozik az épületek energiahatékonyságát érintő kérdésekkel, számot vetve az ezen a területen elpazarolt hatalmas mértékű energiamennyiséggel, amelynek csökkentésére 2002-ben az Európai Bizottság direktívát adott ki. Ezen az iránymutatáson alapszik az a háztartási gépeknél már megismert, ingatlanokra is kiterjesztett tanúsítványrendszer, amely egy betűskálán értékeli az egyes épületek energiahatékonyságát. Tavaly óta az új lakóépületek esetén már kötelező az energiatanúsítványok kiváltása, de 2012-től már a meglévő ingatlanok ingatlanpiaci \"zöldkártyáját\" is el kell majd készíttetni. Az elérhető állami támogatások egy része ugyancsak az energiahatékonysági bizonyítványokhoz kapcsolódik. A támogatás mértéke függhet attól, hogy a betűskálán a felújítás során milyen mértékű előrelépést valósít meg az ingatlantulajdonos. Használható technológiák Egy ilyen energiahatékonyságot célzó beruházás természetesen rengeteg irányba elindulhat, szó lehet szigetelésről, új nyílászárók beépítéséről, különböző árnyékolási technológiák alkalmazásáról, illetve energiatudatos gépészeti rendszerek (például hőszivattyúk, napkollektorok, napelemek, szélkerekek stb.) telepítéséről. Új épületeknél már a tervezésük során, az építéshez használt technológiák és speciális anyagok megválasztása idején előtérbe kerülnek ezek a szempontok, miközben a felújítandó épületek esetében \"hozott anyagokból\" kell dolgozni, vagyis az optimális megoldás megtalálása nehézkesebb lehet, illetve ennek lehetősége korlátozott. Mindenképpen célszerű teljes körű épületfelújítást kezdeményezni, hosszú távon ugyanis a legnagyobb megtakarítást értelemszerűen ez eredményezheti, és így elkerülhetővé válnak az olyan nem kívánt események is, mint a páralecsapódás az épületszerkezetekben, és ennek következményeként a penészedés, amely nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi kockázatokat is rejt (például allergiás megbetegedések). A különböző szerkezeti elemek találkozása különösen veszélyes terület ebből a szempontból. Homlokzat felújítása során ilyen terület például az ablak, amelynek hőszigetelő képessége általában jelentősen különbözik az őt körülvevő falazatétól, így később, szakszerűtlen kivitelezés esetén nehezen javítható hibák keletkezhetnek (páralecsapódás, penészedés). Ezért, ha épületünk hőszigetelésébe kezdünk, minden alkalommal gondos tervezésre van szükség, amely nemcsak a falakra kerülő hőszigetelés vastagságát, anyagát határozza meg, hanem az előbb említett részletek épületszerkezeti megoldásait is. Általában elmondható, hogy egy korszerűtlen ház nyílászáróinak cseréjével igen sok energiát takaríthatunk meg, ezért ha csak limitált forrásokkal rendelkezünk, érdemesebb ezek cseréjével kezdeni a munkát. Tökéletes megoldást természetesen a teljes körű homlokzatfelújítás jelent. A korszerűen szigetelt házak esetében mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani a különböző gépészeti rendszerek kialakítására, hiszen a természetes szellőzés megszűnésével (például ablakcsere esetén) a lakás használata (mosás, zuhanyzás, főzés stb.) során keletkező felesleges nedvességet kezelni kell. Nem túl szép hasonlattal, de a valós állapotokhoz híven azt szokták mondani, hogy a korszerű szigetelési technikák nem szakszerű alkalmazásával az épület \"zacskóba\" kerül. Ilyen problémák panelépületben már egyszerű ablakcsere során is jelentkezhetnek (hiszen a betonfal alapvetően párazáró), így ha nem gondoskodunk megfelelően a szellőztetésről, akkor elkerülhetetlen a rendszeres napi szellőztetés. A páradús, fülledt levegőt egyébként sajnos a legtöbb új építésű házban is megtalálni, amelyeknél szintén rendre elfelejtenek gondoskodni a megfelelő, akár gravitációs rendszerű szellőztetés kialakításáról. Csökkenő rezsiszámla A beruházások révén a rezsi­szám­lákon elérhető meg­takarításokra, illetve az egyes felújítások megtérülési idejére gyakorlatilag nem lehet átlagos értéket adni, mivel minden egyes energiahatékonyság-növelést célzó beruházás eltérő alapról indul, és az is kérdéses, hogy a tulajdonosok milyen felújításokra rendelkeznek elegendő anyagi forrással. Fontos kitérni arra is, hogy egy ilyen beruházást nem csak abból a szempontból érdemes nézni, hogy a lakóingatlan használata során mennyi idő alatt térül meg, mert az energiahatékonyság növelése megmutatkozik az adott ingatlan értékében is. Ugyancsak komoly szerep jut az ilyen számításoknál az energiaárak alakulásának is: az emelkedő árak értelemszerűen rövidítik e hatékonysági beruházások megtérülési idejét, bár a gazdasági válság nyomán az utóbbi időben megtört az áremelkedési trend, az nem lehet kérdés, hogy hosszú távon milyen irányt vesz az energiahordozók ára. Ami az elektromos áramot illeti, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a környezetvédelmi célok szem előtt tartása mellett esély mutatkozik egy felfogásbeli és technológiabeli váltásra is a megújuló energiahordozók javára, ami középtávon további áremelő hatást jelent. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Európa-szerte az államok új bevételek után kutatnak, és már hazánkban is tettek javaslatot a karbonadó bevezetésére. A logika ebben az esetben is azt diktálná, hogy egy ilyen típusú adó kivetése esetén a hatékonyabb épületek kedvezményeket élvezzenek, ami további ösztönzést jelent. A jelenlegi támogatási rendszerrel egyébként a szakemberek többsége elégedetlen. Nem tartják ugyanis elégségesnek az állam által biztosított források mértékét, amint a legtöbbször elhangzik: \"amit az állam a támogatásokon keresztül odaad, azt az áfán keresztül visszaveszi\". Ezen a téren többen azokat a nyugat-európai példákat látják követendőnek, amelyek adókedvezményekkel, így adott esetben kedvezményes áfakulccsal támogatnák az energiahatékonysági beruházásokat, illetve az ezek során felhasznált anyagokat. forrás: resourceinfo.hu

30 ezer új lakást hozhat a kormány második akcióterve

2010-06-14
építőanyag Kormányzati források szerint a második akcióterv feladata a gazdaság beindítása lesz, ezért gazdaságélénkítő elemeket fog tartalmazni. Varga Mihály szerint a kabinet azt tervezi, hogy ösztönözni fogja a lakásépítések számát a jelenlegi évi 15 ezer darab duplájára. Várhatóan a következő csomagban lesz majd a használt lakások energiatakarékos felújításához adandó, illetve pályázatokon elnyerhető uniós támogatás, amely főleg a kis- és középvállalati szektort erősítheti. Fontos eleme lehet a csomagnak a magyarországi wellness szolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások támogatása, ez is jórészt az unió által biztosított forrásokból. A második csomagot (a 12-ből) szeptemberben hirdetik majd ki. forrás: tozsdeforum.hu

A Leier nem érzi a válságot

2010-06-11
építőanyag Az év második felében ráadásul ismét választások vannak, - szinte törvényszerű, hogy emiatt is kivárnak a piac egyes szereplői, mint például az önkormányzatok beruházásaikkal. Azonban nem mindegyik, ezen a területen tevékenykedő cégnél érzik a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait: a piacon szinte egyedüliként, milliárdos beruházásokkal fejleszti gyárait, termékei minőségét a Leier Hungária Kft. Komlós Andor ügyvezetőtől azt kérdeztük, hogy mi alapján ilyen derűlátóak, miért nem osztják a versenytársak és más építőipari cégek 2010-re vetített negatív prognózisait? - Mi is halljuk a híreket, hogy a globális válság végére várhatóan az építőipari vállalatok több mint fele megszűnik Magyarországon, - csődök, illetve összeolvadások miatt. Tudjuk, hogy minden, véleményével, előrejelzésével mértékadónak számító piacelemző szerint még annál is kevesebb építkezés indul el ebben az évben, mint amit a 2008-2009-es folyamatok alapján felvázoltak. Nemrég újraelemeztük 45 éves családi vállalkozásunk sikerét, és egyrészt azt látjuk a forgalmi adatainkból, hogy a Leier névnek egyre nagyobb a presztízse, mind a végfelhasználók, mind az üzleti partnereink számára a piacon a legjobb ár-érték aránnyal jelen lévő, megbízható beszállítót látják bennünk. Vásárlóink és kereskedőpartnereink lojalitását valószínűleg az is tovább erősítette, hogy - a hírek szerint - némely üzletági versenytársunknak finanszírozási és gyártási nehézségei vannak. Gyakran hosszú heteket kell várni a megrendelt termékekre, és ezáltal az építkezési munkák is nehezebben tervezhetőek, Másrészt - visszatérve eredményeink titkához - a Cégcsoport magyarországi két és fél évtizedes működése alatt igyekezett mindig nagyon rugalmasan reagálni a piaci keresletre, elvárásokra. Mivel nincs felettünk egy részvényesekből álló tulajdonosi kör, ezért nagyon gyorsan tudjuk meghozni a döntéseket, legyen szó egy új termék kifejlesztéséről, termékpaletta-bővítésről vagy kapacitás-növelő beruházásról. Emellett országosan az egyik legkiválóbb szakmai gárda a miénk, - munkatársaink profizmusa - akár területen dolgoznak, akár valamelyik telephelyünkön -, megkérdőjelezhetetlen. - Azt is hallani szakmai körökben, hogy nincs az az alacsony ár, ami alá a Leier ne tudna menni... - Nem célunk, hogy a legolcsóbbak legyünk, azonban a széles termékkínálatunk lehetővé teszi, hogy valóban jó ár-érték arányú ajánlatokat tegyünk. Az árverseny helyett, mi inkább hosszútávon gondolkodunk, és egyrészt nem engedjük a Leier-márkanév elértéktelenedését, másrészt kiemelt projektként kezeljük gyártási folyamataink és logisztikánk optimalizálását, - és ez úgy tűnik, hatásos módszer a gazdasági válságban. Ennek köszönhetően egyetlen munkatársat sem kellett üzemeinkben elbocsátanunk, sőt, beruházásainknak köszönhetően új munkahelyeket is létesítettünk, - amire joggal vagyunk büszkék. - A nyilvános értékesítési adatokat tekintve, ebben az évben két üzletágban is eldőlhet a piacvezetői szerep: a díszburkolat-, illetve a kémény-üzletágakban. - Talán már az egyikben el is dőlt. A tavalyi év vége óta intenzíven dolgoztunk térkő-palettánk megújításán: egyidejűleg még soha ennyi újdonságot nem kínáltunk a szakmának és a nagyközönségnek, mint ezen a tavaszon. Az áprilisi Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás is megerősített bennünket abban, hogy jó irányba fejlesztettük mind a forma-, mind a színvilágot, továbbá egyik új termékcsaládunk piaci űrt tölt be a megfizethető árú, de prémium minőségű díszburkolatok között. Ausztriai felmérések szerint erősödik az a trend, miszerint nem drága és hosszú nyaralásokra fizetnek be az emberek, hanem szűkebb lakóterüket és környezetüket szépítgetik, így kertjükre, hétvégi házukra fordítanak több időt és energiát, ezáltal kevesebb pénzből is minőségi életteret hoznak létre maguknak és családjuknak. Az említett kémény-üzletágban pedig továbbra is a minőségre helyezzük a hangsúlyt, illetve a műszaki innovációkra. Mi így képzeljük el a piaci versenyt. - A piaci versenynél maradva: ki fog tartani az optimizmusuk év végéig? Mit várnak még ettől az évtől? - Mivel Cégcsoportunknál a vártnál jobban indult az év eleje, úgy vélem, hogy minden okunk meg van az optimizmusra. Úgy számolunk, hogy az értékesítési- és marketingmunkánk igazán a következő hónapokban érik be, és főleg augusztustól várunk még egy erőteljesebb keresletet bizonyos termékeink iránt. A különböző piackutató cégek és szakmai szövetségek napvilágot látott friss felmérései szerint az építőipar 2010-ben is recessziós szinten maradhat, - az üzletág egyedüli kitörési pontja a mélyépítés lehet, mivel ezen projektekkel (útépítések, környezetvédelmi beruházások, stb.) uniós előírásoknak kell megfelelni, és finanszírozásukat is az Európai Unió biztosítja. forrás: tozsdeforum.hu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
 
Gyártók Termékek
Knaufinsulation Mediterrán Leier Áthidaló Szegélykő
Bachl Tondach Roto Betonelem Tetőablak
Sakret Bramac Baumit Kémény Padlásfeljáró
Weber-terranova Azzurro Wienerberger Tégla Cserép, tetőcserép
Mapei Velux Lindab Térburkolat


© Mester Centrum Kft.7630 Pécs, Megyeri út 65.Tel.: +36 72 224 166Fax: +36 72 224 161Email: info@mestercentrum.comDesigned by: Estonto Rise Bt.
Építőipar-Wikipedia | Cserép-Wikipedia | Építőmérnök-Wikipedia